Siti ed ecommerce Pubblicità Branding

Uvjeti i odredbe

UVJETI KUPNJE

NARUČIVANJE I KUPOVANJE PUTEM ZERO SPARK MEDIA WEBSHOPA

NAPOMENA: Usluge Zero Spark Media webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

– Isporučitelj (Prodavatelj) je Zero Spark Media j.d.o.o. (Flanatička 11/3 52100 Pula – Croatia)

– Kupac (potrošač) robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, plati kreditnom karticom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) ili prilikom pouzeća, i pošalje narudžbu prodavatelju.

– Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om.

– Valuta je hrvatska kuna (kn).

NARUČIVANJE

ZeroSpark Media koristi Klikni i plati (PayByLink) funkcionalnost

Corvus Klikni i plati (PayByLink) funkcionalnost omogućava Administratoru prodajnog mjesta temeljem ponude generira link za plaćanje kojeg šalje kupcu emailom.

Klikom na link kupac se preusmjerava na Corvus platnu formu na kojoj unosi kartične podatke i izvršava plaćanje.

Trgovac dobiva povratnu informaciju o provedenoj transakciji

Na vašu e-mail adresu stići će poruka s predmetom “Zero SPark Media-Potvrda Vaše Narudžbe”, što znači da je vaša narudžba zaprimljena.

Kada Zero SPark Media isporuči vašu pošiljku, na mail će vam stići poruka s predmetom “Zero SPark Media-Status Vaše narudžbe”. U toj ćete poruci dobiti informaciju da je pošiljka krenula prema adresi koju ste naznačili kao adresu za dostavu kupljenih artikala.

Ako prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti kupca e-mailom odnosno telefonom zajedno s informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda. Ako proizvode nije moguće naknadno isporučiti, za neisporučene proizvode kupoprodajni se ugovor automatski raskida.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima, posebice sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

DOSTAVA

Uvjeti dostave (Hrvatska Pošta d.d.):

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva Hrvatska Pošta d.d..

Dostavu vršimo putem dostavne službe (Hrvatska Pošta d.d.) najčešće kroz 3-5 radnih dana.

Cijena dostave iznosi 25 kn. Za sve dostave iznad 299 kn dostava se ne naplaćuje.

PLAĆANJE

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), kupac će prodavatelju platiti kreditnom karticom, pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom na internetskoj stranici prodavatelja preko Corvus Info d.o.o. Pay Way-a s American Express, Diners, Visa ili MasterCard karticama. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

POTROŠAČKI PRIGOVORI

Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu Zero Spark Media j.d.o.o., Flanatička 11/3 52100 Pula – Croatia, predati u našem prodajnom prostoru. Ostali kontakt podaci su na našoj stranici Kontakt

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu je potrebno poslati isključivo kurirskom službom na adresu Zero Spark Media j.d.o.o. Flanatička 11/3 52100 Pula – Croatia, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

OPĆI JAMSTVENI UVJETI

Zero Spark Media j.d.o.o. obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Dakako, prema sadašnjem stanju tehnologije obje su strane svjesne da nije moguće garantirati stopostotnu ispravnost proizvoda.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan proizvod priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste ( ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa ili jamstveni list koji je obavezan za ostvarivanje jamstva a kojima se potvrđuje kupnja. Uz to je poželjno navesti detaljan opis problema kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

Zero Spark Media j.d.o.o. obvezuje se da će jamstvo za robu kupljenu u trgovinama Zero Spark Media j.d.o.o. riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ako dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom.

Zero Spark Media j.d.o.o. uz svaki račun predaje ovaj jamstveni obrazac tj. upute o jamstvu te se s potpisom na računu kupac slaže s uvjetima kupovine u Zero Spark Media j.d.o.o.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

– transportom nakon isporuke

– nestručnim rukovanjem

– neprimjerenom radnom okolinom

– neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)

– zbog rabljenosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.)

– ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju, itd.)

Jamstvo vrijedi isključivo uz jamstveni list dobiven uz kupljenu robu. uz proizvod predan na reklamaciju preporučamo i predaju računa.

UVOZNIK

Na deklaraciji ili unutar svakog proizvoda nalazi se podatak o uvozniku za isti.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora između kupca i prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

POTVRDA PRETHODNE OBAVIJESTI

Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest

RJEŠAVANJE SPOROVA

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Pristup platformi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Trgovac trenutno ne sudjeluje predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

Uživajte u kupovini iz vašega doma.

Zero Spark Media j.d.o.o.

Ruggero Sartori Managing Director.

Uvjeti se primjenjuju od 02. rujna 2019. godine.